AKP-arkivet

Hilsen på Pakistans nasjonaldag

av Erling Folkvord, RV Oversikt over e-post-adresser

Tale på et arrangement 14. august 2005


Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP |

Kjære guvernør Khalid Maqbool,
kjære venner

På vegne av Rød Valgallianse ønsker jeg dere til lykke med markeringa av Pakistans nasjonaldag.

Mohammed Ali Jinnah, som ledet både Moslem League og kampen for Pakistans selvstendighet i 1947, er en av de frigjørings- og statslederne som vi fortsatt husker, fordi han kjempet for sitt folks rettigheter, mot britisk imperialisme.

I dag er det amerikansk imperialisme og USAs støttespillere som skaper krig og krigsfare både i Palestina og i Pakistans nærområder. Dessverre deltar også norske soldater og offiserer i krigene på USAs side i Afghanistan og Irak. Rød Valgallianse er uenig med det enstemmige Stortinget som har sendt 360 soldater til Nato-styrken i Afghanistan. RV krever at alle norske soldater straks skal hentes hjem. - Selv ønsker jeg å komme inn på Stortinget 12. september for å styrke kampen mot norsk utenlandskrig. - Jeg håper alle som er mot at Norge deltar i krig og okkupasjon i Asia, sammen kan skape et så sterkt press at regjeringa og Stortinget må snu i dette viktige spørsmålet.

Den blodige undertrykkelsen i Kashmir er i dag "glemt" av norske massemedier. Dessverre nekter India fortsatt å respektere FNs resolusjoner som krever folkeavstemning. RVs Athar Ali tok opp Kashmir-saken i Stortinget i 1994, fordi vi mener Norge bør engasjere seg sterkere i FN for at det skal bli en folkeavstemning der folket i Kashmir fritt kan bestemme sitt eget lands framtid. Noen dager etter fikk jeg besøk av den indiske ambassadøren som leverte en meget aggressiv protest. Han var sint fordi RV forsvarte Kashmir-folkets rettigheter mot indisk undertrykkelse.

I dag snakker alle i Europa om terror. Men å bekjempe terrorisme med okkupasjon, slik USA gjør i Irak og med norsk støtte i Afghanistan, det er akkurat det samme som å slukke brann med bensin. Og det er to poenger til: For det første må vi skille mellom terrorhandlinger mot sivile, slik som i London og Madrid og den rettferdige kampen som føres mot okkupasjon og fremmedstyre i Afghanistan, Irak og Palestina. Angrep mot en okkupasjonsstyrke er ikke terror. For det andre mener RV at det i dagens verden er George Bush og hans nærmeste allierte som er den store terroristen.

Norge er blitt et kaldere samfunn de siste årene. Rasisme og diskriminerende holdninger vokser når store partier argumenterer for at skal gjelde egne aldersregler for ekteskap og bestemte inntektskrav for familiegjenforening. RV vil fortsatt slåss mot slik diskriminering.

Selv om Norge ønsker å bli sett på som et moderne land, har vi fortsatt en statsreligion, kristen formålsparagraf i barnehagene og kristen forkynning i den obligatoriske skolen. RV mener barnehagene, den offentlige skolen og all statlig virksomhet skal være uten religiøs påvirking. Det vil fremme samarbeid på tvers av livssyn. Staten må slutte å krenke religionsfriheten.

RV mener fortsatt at fullverdig morsmålsopplæring er en rettighet for alle barn, og ikke bare for de barna som har foreldre med norsk morsmål. I Oslo bystyre har vi dessverre stått alene om dette synet i mange år, men vi gir oss ikke før retten til morsmålsopplæring blir anerkjent og gjennomført i praksis. Det vil gjøre Oslo til en varmere og kulturelt rikere by.

På vegne av Rød Valgallianse ønsker jeg dere lykke til med den videre feiringa av nasjonaldagen. Her i Oslo og i resten av Norge må kampen fortsette, både mot den statlige og den mer personlige rasismen og diskrimineringa. Og vi må sammen skape en folkebevegelse som krever slutt på at norske soldater deltar i krig og okkupasjon samme med USA.

Når vi bygger en slik folkebevegelse, hedrer vi også minnet til Mohammed Ali Jinnah og de andre pionerene som for 58 år siden ledet Pakistans frigjøringskamp fram til seier.


| Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP |

Til AKP si heimeside