AKP-arkivet

Med Nato mot fascismen?

av Arnljot Ask Oversikt over e-post-adresser

Leserinnlegg i Klassekampen 22.6.99


Fleire artiklar om internasjonale saker | Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP


Historia gjentar seg på det allmenne plan og det er nyttig å trekke på historiske erfaringer når en skal orientere seg i dagens landskap. Men det krever at en går inn i en konkret analyse når en trekker paralleller. En parallell som ble kjørt opp av europeiske intellektuelle, gjennom det såkalte Avignon-oppropet under Bosnia-krigen, og som ble ført hit til landet med Edvard Hoem som en av de tyngste markedsførerne, var at krigen mot Milosevic-regimet var å sammenligne med den antifascistiske krigen mot Hitler-Tyskland. Derfor måtte også venstreorienterte og andre anti-imperialister støtte Nato-bombing og intervensjon mot serberne.

De samme standpunktene fremmes nå, i Kosovo-krigen. Bl.a. av Knut Erik Strand i Klassekampen 15. juni 1999. Premissene er at Milosevic-regimet er nazistisk og at det foregikk et folkemord i Kosova før bombinga starta. Og at NATO-aksjonen "i sitt innerste vesen verken er en imperialistisk intrige eller et beklagelig feilgrep".

Det er ubestridelig at Milosevic-regimet er ansvarlig for bestialske drap og forbrytelser mot albanerne i Kosova, sjøl om rapportene tyder på at det er paramilitære bander som står bak det meste av dette og ikke den jugoslaviske hæren Men dette er ikke det samme som at Jugoslavia eller Serbia er en nazistat. Heller ikke USA var det, sjøl om My Lai var offisielle, amerikanske soldaters ugjerninger.

Media-propagandaen rundt dagens kriger gjør at folkemord-stemplet sitter løst. Strategene i Pentagon og Det Hvite Hus trenger ikke lansere tesene direkte. En ting er at Strand tar det for gitt at det dreide seg om folkemord i Kosova før bombinga starta, eller at det i det minste ville komme. En populist som Erik Solheim har utbasunert dette i lang tid overfor et stort publikum. Han har nærmest hatt klippekort i media for å stå fram og propagandere denne "sannheten". Og media følger ellers opp ved å fokusere på de mest dramatiske hendelsene.

Ser vi på de harde fakta, er antallet drepte albanere i Kosova satt til rundt 75 i perioden 1991-97 i oversikter som også kommer fra ikke-serbisk hold. Det betyr ikke at trakasseringa av albanerne var mild. Den var systematisk og hard. Men ikke folkemord. For året 1998 og fram til bombingen startet, er overslaget som de fleste bruker 2.000 drepte (inklusive militære på begge sider). Den eksplosive økningen i antall flyktninger fikk vi etter at bombinga starta. Og sannsynligvis vil tallet på drepte også stige betraktelig, når oversiktene her kommer.

Men heller ikke her vil det være rett å snakke om folkemord, men deportasjon og forbryterske represalier overfor sivilbefolkninga. Utført på bakken av serbere, men kynisk provosert fram av de "siviliserte" lederne i Vesten, som også må stilles på tiltalebanken. De verste forbrytelsene kom altså som en følge av den "antifascistiske" politikken som Strand - og Solheim - propaganderte.

Den historiske parallellen med Milosevic som "dagens Hitler", burde være like komisk som at Saddam var det for noen år tilbake. Hvem er det som i dag streber etter verdensherredømme og utfordrer verdens dominerende stormakt? Og samtidig står for en samfunnsorganisering som tilsidesetter det borgerlige demokratiet? Sannsynligvis har Gerhard Schröder ambisjoner om å gi Tyskland en større del av kaka. Men han er jo med på USAs lag så langt. Og er sosialdemokrat.

Den kommende fascismen vil heller ikke ta samme formen som Hitler-Tysklands. Den makta som i dag streber hardest for sitt "tusenårsrike" er USA. Den argumentasjonen som ligger nærmest ubermensch-ideologien må vel være propagandaen om "de opplyste stater" som skal lede verden inn i "Den Nye Humanismen" gjennom humanitære intervensjoner og korstog for "Menneskerettigheter". Statsmenn som hissigst påberoper seg disse edle motiver er Bill Clinton og Tony Blair. Modeller for framtidens fascistledere? Hvis utviklinga fortsetter i samme spor: sannsynligvis ja.


Fleire artiklar om internasjonale saker | Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP

Til AKP si heimeside